/**/

Thông báo chốt danh sách cổ đông và kế hoạch họp cổ đông 2017

Ngày cập nhật: 09/03/2017

Công ty cổ phần kinh doanh Thiết bị Công nghiệp tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2017

Thông báo chốt danh sách để chuẩn bị đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần kinh doanh Thiết bị Công nghiệp năm 2017 tại đây.

Quyết định triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần kinh doanh Thiết bị Công nghiệp năm 2017 tại đây

 
 
 
 
 
Đang tải...
Thiết kế web , Thiết kế website bán hàng bởi Creativevietnam