/**/

Nghị quyết đại hội cổ đông công ty IETC năm 2016

Ngày cập nhật: 11/05/2016

Ngày 28/04/2016 Công ty cổ phần kinh doanh thiết bị công nghiệp (IETC) đã tổ chức họp đại hội đồng cổ đông.

Ngày 28/04/2016 Công ty cổ phần kinh doanh thiết bị công nghiệp (IETC) đã tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên.

Sau cuộc họp đại hội đã thông qua nghị quyết tại đây.

 
 
 
 
 
Đang tải...
Thiết kế web , Thiết kế website bán hàng bởi Creativevietnam