/**/

Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử UBCK

Ngày cập nhật: 29/11/2013

Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử ủy ban chứng khoán nhà nước. (Download)

Công ty TNHH Tư vấn thuế, kế toán & kiểm toán AVINA-IAFC sẽ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty CP kinh doanh Thiết bị công nghiệp. Theo hợp đồng dịch vụ kiểm toán số 053/2013/HĐKT-TC ngày 29 tháng 11 năm 2013.

 
 
 
 
 
Đang tải...
Thiết kế web , Thiết kế website bán hàng bởi Creativevietnam