/**/

Giải trình các vấn đề ngoại trừ

Ngày cập nhật: 21/10/2013

Giải trình các vấn đề ngoại trừ

 

Phúc đáp công văn số 6283/UBCK-QLPH ngày 04 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc giải trình các vấn đề ngoại trừ của Công ty kiểm toán trong báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2012.

Công ty Cổ phần Kinh doanh Thiết bị công nghiệp xin được giải trình tại đây

 
 
 
 
 
Đang tải...
Thiết kế web , Thiết kế website bán hàng bởi Creativevietnam