/**/

Thông báo đại hội cổ đông 2013

Ngày cập nhật: 03/05/2013

 Ngày 13/04/2013 Tại hội trường trụ sở Công ty CP Kinh doanh TBCN, công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Tại ĐH có các đại biểu đến dự cùng các cổ đông trong và ngoài Công ty, ĐH thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, biên bản ĐH và Nghị quyết ĐH mới, chi tiết trong đường dẫn sau:
- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông: tại đây
- Biên bản ĐHĐCĐ: tại đây
- Nghị quyết ĐHĐCĐ: tại đây

 
 
 
 
 
Đang tải...
Thiết kế web , Thiết kế website bán hàng bởi Creativevietnam