/**/

Biên bản và nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường 2018

(23:00 | 11/06/2018)
Biên bản và nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường 2018 Xem thêm...

Triệu tập đại hổi đồng cổ đông bất thường IETC lần 1 năm 2018

(23:00 | 27/05/2018)
Triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần kinh doanh thiết bị công nghiệp lần 1 năm 2018 Xem thêm...

Giấy mời tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2018

(23:00 | 04/04/2018)
Công ty cổ phần kinh doanh thiết bị công nghiệp kính mời Quý cổ đông Xem thêm...

Thông báo chốt danh sách cổ đông năm 2018

(23:00 | 04/04/2018)
Thông báo chốt danh sách để chuẩn bị đại hội cổ đông thường niên Xem thêm...

Biên bản họp đại hội cổ đông năm 2017

(23:00 | 04/04/2017)
Biên bản họp đại hội đồng cổ đông năm 2017 tại Công ty cổ phần kinh doanh thiết bị công nghiệp Xem thêm...

Giấy mời tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2017

(23:00 | 13/03/2017)
Công ty cổ phần kinh doanh thiết bị công nghiệp kính mời Quý cổ đông Xem thêm...

Thông báo chốt danh sách cổ đông và kế hoạch họp cổ đông 2017

(23:00 | 09/03/2017)
Công ty cổ phần kinh doanh Thiết bị Công nghiệp tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2017 Xem thêm...

Thông báo chốt danh sách cổ đông và kế hoạch họp cổ đông 2017

(23:00 | 09/03/2017)
Công ty cổ phần kinh doanh Thiết bị Công nghiệp tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2017 Xem thêm...

Chốt danh sách cổ đông

(23:00 | 29/05/2016)
Để chuẩn bị đại hội cổ đông bất thường lần thứ 1 năm 2016 Xem thêm...

Nghị quyết đại hội cổ đông công ty IETC năm 2016

(23:00 | 11/05/2016)
Ngày 28/04/2016 Công ty cổ phần kinh doanh thiết bị công nghiệp (IETC) đã tổ chức họp đại hội đồng cổ đông. Xem thêm...
 
 
 
 
 
Đang tải...
Thiết kế web , Thiết kế website bán hàng bởi Creativevietnam