/**/

Biên bản họp đại hội cổ đông năm 2017

(00:00 | 05/04/2017)
Biên bản họp đại hội đồng cổ đông năm 2017 tại Công ty cổ phần kinh doanh thiết bị công nghiệp Xem thêm...

Giấy mời tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2017

(00:00 | 14/03/2017)
Công ty cổ phần kinh doanh thiết bị công nghiệp kính mời Quý cổ đông Xem thêm...

Thông báo chốt danh sách cổ đông và kế hoạch họp cổ đông 2017

(00:00 | 10/03/2017)
Công ty cổ phần kinh doanh Thiết bị Công nghiệp tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2017 Xem thêm...

Thông báo chốt danh sách cổ đông và kế hoạch họp cổ đông 2017

(00:00 | 10/03/2017)
Công ty cổ phần kinh doanh Thiết bị Công nghiệp tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2017 Xem thêm...

Chốt danh sách cổ đông

(00:00 | 30/05/2016)
Để chuẩn bị đại hội cổ đông bất thường lần thứ 1 năm 2016 Xem thêm...

Nghị quyết đại hội cổ đông công ty IETC năm 2016

(00:00 | 12/05/2016)
Ngày 28/04/2016 Công ty cổ phần kinh doanh thiết bị công nghiệp (IETC) đã tổ chức họp đại hội đồng cổ đông. Xem thêm...

Công bố báo cáo tài chính IETC năm 2016

(00:00 | 20/04/2016)
Công ty cổ phần kinh doanh thiết bị công nghiệp công bố báo cáo tài chính năm 2016 Xem thêm...

Giấy mời họp đại hội cổ đông

(00:00 | 13/04/2016)
Công ty cổ phần kinh doanh thiết bị công nghiệp mời họp đại hội cổ đông Xem thêm...

Thông báo tổ chức đại hội cổ đông IETC

(00:00 | 01/04/2016)
Công ty CP kinh doanh thiết bị công nghiệp tổ chức đại hội cổ đông Xem thêm...

Thông báo bán đấu giá cổ phần tại IETC

(00:00 | 02/03/2016)
Thông báo bán đầu giá cổ phần của Tổng công ty máy & Thiết bị công nghiệp tại công ty IETC Xem thêm...
 
 
 
 
 
Đang tải...
Thiết kế web , Thiết kế website bán hàng bởi Creativevietnam