/**/

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

(00:00 | 26/11/2018)
Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi trụ sở chính công ty Xem thêm...

Văn bản đại hội cổ đông bất thường IETC năm 2018

(00:00 | 07/11/2018)
Các văn bản tại đại hội cổ đông bất thường Công ty cổ phần kinh doanh thiết bị công nghiệp năm 2018 Xem thêm...

Dự thảo nghị quyết IETC 2018

(00:00 | 07/11/2018)
Dự thảo tài liệu Công ty cổ phần kinh doanh thiết bị công nghiệp năm 2018 Xem thêm...

Thông báo họp đại hội đồng cổ đông bất thường công ty IETC năm 2018

(00:00 | 09/10/2018)
Công ty cổ phần kinh doanh thiết bị công nghiệp IETC tổ chức họp đại hội cổ đông bất thường năm 2018 Xem thêm...

Biên bản và nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường 2018

(23:00 | 11/06/2018)
Biên bản và nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường 2018 Xem thêm...

Triệu tập đại hổi đồng cổ đông bất thường IETC lần 1 năm 2018

(23:00 | 27/05/2018)
Triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần kinh doanh thiết bị công nghiệp lần 1 năm 2018 Xem thêm...

Giấy mời tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2018

(23:00 | 04/04/2018)
Công ty cổ phần kinh doanh thiết bị công nghiệp kính mời Quý cổ đông Xem thêm...

Thông báo chốt danh sách cổ đông năm 2018

(23:00 | 04/04/2018)
Thông báo chốt danh sách để chuẩn bị đại hội cổ đông thường niên Xem thêm...

Biên bản họp đại hội cổ đông năm 2017

(23:00 | 04/04/2017)
Biên bản họp đại hội đồng cổ đông năm 2017 tại Công ty cổ phần kinh doanh thiết bị công nghiệp Xem thêm...

Giấy mời tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2017

(23:00 | 13/03/2017)
Công ty cổ phần kinh doanh thiết bị công nghiệp kính mời Quý cổ đông Xem thêm...
 
 
 
 
 
Đang tải...
Thiết kế web , Thiết kế website bán hàng bởi Creativevietnam