/**/

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

(00:00 | 26/11/2018)
Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi trụ sở chính công ty Xem thêm...

Dự thảo nghị quyết IETC 2018

(00:00 | 07/11/2018)
Dự thảo tài liệu Công ty cổ phần kinh doanh thiết bị công nghiệp năm 2018 Xem thêm...

Văn bản đại hội cổ đông bất thường IETC năm 2018

(00:00 | 07/11/2018)
Các văn bản tại đại hội cổ đông bất thường Công ty cổ phần kinh doanh thiết bị công nghiệp năm 2018 Xem thêm...

Thông báo họp đại hội đồng cổ đông bất thường công ty IETC năm 2018

(00:00 | 09/10/2018)
Công ty cổ phần kinh doanh thiết bị công nghiệp IETC tổ chức họp đại hội cổ đông bất thường năm 2018 Xem thêm...

Biên bản và nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường 2018

(23:00 | 11/06/2018)
Biên bản và nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường 2018 Xem thêm...

Triệu tập đại hổi đồng cổ đông bất thường IETC lần 1 năm 2018

(23:00 | 27/05/2018)
Triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần kinh doanh thiết bị công nghiệp lần 1 năm 2018 Xem thêm...

Giấy mời tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2018

(23:00 | 04/04/2018)
Công ty cổ phần kinh doanh thiết bị công nghiệp kính mời Quý cổ đông Xem thêm...

Thông báo chốt danh sách cổ đông năm 2018

(23:00 | 04/04/2018)
Thông báo chốt danh sách để chuẩn bị đại hội cổ đông thường niên Xem thêm...

Biên bản họp đại hội cổ đông năm 2017

(23:00 | 04/04/2017)
Biên bản họp đại hội đồng cổ đông năm 2017 tại Công ty cổ phần kinh doanh thiết bị công nghiệp Xem thêm...

Giấy mời tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2017

(23:00 | 13/03/2017)
Công ty cổ phần kinh doanh thiết bị công nghiệp kính mời Quý cổ đông Xem thêm...

Thông báo chốt danh sách cổ đông và kế hoạch họp cổ đông 2017

(23:00 | 09/03/2017)
Công ty cổ phần kinh doanh Thiết bị Công nghiệp tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2017 Xem thêm...

Thông báo chốt danh sách cổ đông và kế hoạch họp cổ đông 2017

(23:00 | 09/03/2017)
Công ty cổ phần kinh doanh Thiết bị Công nghiệp tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2017 Xem thêm...

Chốt danh sách cổ đông

(23:00 | 29/05/2016)
Để chuẩn bị đại hội cổ đông bất thường lần thứ 1 năm 2016 Xem thêm...

Nghị quyết đại hội cổ đông công ty IETC năm 2016

(23:00 | 11/05/2016)
Ngày 28/04/2016 Công ty cổ phần kinh doanh thiết bị công nghiệp (IETC) đã tổ chức họp đại hội đồng cổ đông. Xem thêm...

Công bố báo cáo tài chính IETC năm 2016

(23:00 | 19/04/2016)
Công ty cổ phần kinh doanh thiết bị công nghiệp công bố báo cáo tài chính năm 2016 Xem thêm...

Giấy mời họp đại hội cổ đông

(23:00 | 12/04/2016)
Công ty cổ phần kinh doanh thiết bị công nghiệp mời họp đại hội cổ đông Xem thêm...

Thông báo tổ chức đại hội cổ đông IETC

(23:00 | 31/03/2016)
Công ty CP kinh doanh thiết bị công nghiệp tổ chức đại hội cổ đông Xem thêm...

Thông báo bán đấu giá cổ phần tại IETC

(23:00 | 01/03/2016)
Thông báo bán đầu giá cổ phần của Tổng công ty máy & Thiết bị công nghiệp tại công ty IETC Xem thêm...

Biên bản họp đại hội cổ đông IETC năm 2014

(23:00 | 24/03/2015)
Biên bản họp đại hội cổ đông IETC năm 2014 và nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2014 Xem thêm...

Thông báo đại hội đồng cổ đông năm 2015

(23:00 | 24/02/2015)
Thông báo đại hội đồng cổ đông năm 2015 Xem thêm...

Chốt danh sách cổ đông IETC năm 2015

(23:00 | 02/02/2015)
Chốt danh sách cổ đông công ty IETC năm 2015 Xem thêm...

Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử UBCK 25.09.2014

(00:00 | 27/09/2014)
Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử UBCK Xem thêm...

Thay đổi nhân sự kế toán trưởng công ty IETC

(00:00 | 26/04/2014)
Công bố thông tin thay đổi nhân sự kế toán trưởng công ty cổ phần kinh doanh Thiết bị công nghiệp Xem thêm...

Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phần của cổ đông lớn

(00:00 | 14/04/2014)
Công ty cổ phần kinh doanh thiết bị công nghiệp báo cáo thay đổi sở hữu cổ phần của cổ đông lớn. Xem thêm...

Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử UBCK

(00:00 | 11/04/2014)
Công ty cổ phần kinh doanh thiết bị công nghiệp công bố thông tin sở hữu cổ phần. Xem thêm...

Thay đổi nhân sự Công ty cổ phần kinh doanh thiết bị công nghiệp

(00:00 | 10/04/2014)
Công ty cổ phần kinh doanh thiết bị công nghiệp công bố nhân sự mới Xem thêm...

Sửa đổi đăng ký kinh doanh

(00:00 | 08/04/2014)
Công ty Cổ phần kinh doanh Thiết bị công nghiệp công bố sửa đổi đăng ký kinh doanh Xem thêm...

Công bố biên bản họp đại hội cổ đông IETC năm 2014

(00:00 | 28/03/2014)
Công bố biên bản và nghị quyết họp đại hội cổ đông IETC năm 2014 Xem thêm...

Thư giải trình của kiểm toán năm 2013

(00:00 | 26/03/2014)
Thư giải trình của kiểm toán năm 2013 Xem thêm...

Công bố báo cáo tài chính IETC 2013

(00:00 | 26/03/2014)
Công bố báo cáo tài chính Công ty CP kinh doanh Thiết bị công nghiệp năm 2013 Xem thêm...

Thông báo kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông IETC 2014

(00:00 | 07/03/2014)
Thông báo kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông IETC 2014 Xem thêm...

Thông báo chốt danh sách cổ đông 2014

(00:00 | 19/02/2014)
Công ty Cổ phần kinh doanh thiết bị công nghiệp chốt danh sách cổ đông năm 2014 Xem thêm...

Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử UBCK ngày 10.01.2014

(00:00 | 10/01/2014)
Công ty CP kinh doanh Thiết bị công nghiệp công bố thông tin ngày 10.01.2014 Xem thêm...

Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử UBCK

(00:00 | 29/11/2013)
Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử ủy ban chứng khoán nhà nước. (Download) Xem thêm...

Giải trình các vấn đề ngoại trừ

(00:00 | 21/10/2013)
Giải trình các vấn đề ngoại trừ Xem thêm...

Thông báo đại hội cổ đông 2013

(00:00 | 03/05/2013)
 Ngày 13/04/2013 Tại hội trường trụ sở Công ty CP Kinh doanh TBCN, công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. Xem thêm...
 
 
 
 
 
Đang tải...
Thiết kế web , Thiết kế website bán hàng bởi Creativevietnam